“AI与编辑出版”主题培育活动会务服务询价结果公示

发布者:李杭英发布时间:2023-07-27浏览次数:11

根据《浙江大学出版社采购管理办法》(浙大出〔202318号)等有关规定,为更好地组织实施“AI与编辑出版”主题培育活动(中国科技期刊卓越行动计划选育高水平办刊人才子项目),经我社招标小组提议、党委会研究确定,现将结果公示如下: 

一、项目名称:AI与编辑出版”主题培育活动会务服务

二、询价方式:公开询价

三、中标单位:杭州灵峰会议服务有限公司

四、公示期限:2023727日至202382

对本次公示内容如有异议,请于公示发布之日起7天内以书面形式向本单位提出异议,逾期不予受理。

联系人及电话:秦老师  0571-88273069

 

            浙江大学出版社有限责任公司

                                                         2023727日